GAL 4

Nám mačkám by človek ani omylom nemal prikazovať, čo máme robiť.
Môže nás nanajvýš prosíkať, podplácať, zaprisahávať, získavať si nás sladkými rečičkami, apelovaním, lichotením... no aj vtedy ho, pravdepodobne, budeme ignorovať !